SPA STARTSET

SPA STARTSET

SPA STARTSET

Startset så du kommer igång med ditt spa. Innehåller alla medel du behöver som är nödvändiga för att hålla vattnet rent samt en guide. Innehåll: • Clean Water för klorbaserad desinfektion av vattnet • Strips för enkel testning av pH- och klornivå • PH Plus/Minus för justering av pH-värdet • Clean filter för effektiv rengöring av spabadets filter Clean Water är en snabbupplöslig och pH-neutral klortablett som används när spaet fylls samt för löpande desinfektion. Test Strips används för snabb och enkel testning av vattnets pH-värde och klorinnehåll. Resultatet läses av på behållaren. För högt pH-värde (hårt vatten) justeras med pH minus och för lågt pH-värde (mjukt vatten) justeras med pH plus. Bra värde är 7,0-7,4. Clean Filter används för rengöring av filtret. Spafiltret fångar effektivt orenheter, bl.a. döda hudceller från de som använder spaet. Orenheter kan ge beläggningar som stoppar filtret. Därför ska det rengöras regelbundet med 2-3 veckors mellanrum. Varningar! Spa Clean Water: Farlig vid förtäring. Förorsakar allvarlig ögonirritation. Kan förorsaka irritation av luftvägarna. Mycket giftig med långtgående verkan för vattenlevande organismer. Får inte användas tillsammans med andra produkter. Farliga klorgaser kan frigöra. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syre. pH Plus: Förorsakar allvarlig ögonirritation. pH Minus: Förorsakar allvarlig ögonskada. Clean Filter: Kan ärga metaller. Förorsakar svåra frätskaor på huden och ögonskador. Använd handskar och skyddsglasögon vid hantering.
539,00 kr
Tillgänglighet: I lager
Art.nr
10297
Mer information
EAN5707549338834
NamnSPA STARTSET
Art.nr10297
Vikt5.182000
Startset så du kommer igång med ditt spa. Innehåller alla medel du behöver som är nödvändiga för att hålla vattnet rent samt en guide. Innehåll: • Clean Water för klorbaserad desinfektion av vattnet • Strips för enkel testning av pH- och klornivå • PH Plus/Minus för justering av pH-värdet • Clean filter för effektiv rengöring av spabadets filter Clean Water är en snabbupplöslig och pH-neutral klortablett som används när spaet fylls samt för löpande desinfektion. Test Strips används för snabb och enkel testning av vattnets pH-värde och klorinnehåll. Resultatet läses av på behållaren. För högt pH-värde (hårt vatten) justeras med pH minus och för lågt pH-värde (mjukt vatten) justeras med pH plus. Bra värde är 7,0-7,4. Clean Filter används för rengöring av filtret. Spafiltret fångar effektivt orenheter, bl.a. döda hudceller från de som använder spaet. Orenheter kan ge beläggningar som stoppar filtret. Därför ska det rengöras regelbundet med 2-3 veckors mellanrum. Varningar! Spa Clean Water: Farlig vid förtäring. Förorsakar allvarlig ögonirritation. Kan förorsaka irritation av luftvägarna. Mycket giftig med långtgående verkan för vattenlevande organismer. Får inte användas tillsammans med andra produkter. Farliga klorgaser kan frigöra. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syre. pH Plus: Förorsakar allvarlig ögonirritation. pH Minus: Förorsakar allvarlig ögonskada. Clean Filter: Kan ärga metaller. Förorsakar svåra frätskaor på huden och ögonskador. Använd handskar och skyddsglasögon vid hantering.

No Related Posts

datablad Clean Tab (398.94 kB)
datablad pH plus (208.75 kB)
datablad pH minus (212.25 kB)
datablad Clean Filter (400.27 kB)