(psst vi smygstartar redan den 27/11)

Årets julkalender, med ett nytt erbjudande varje dag fram till jul.

Varje advent har man möjlighet att vinna luckan på vår Facebook (på dessa luckor finns tävla på Facebook ikonen).

Dessa luckor varar också längre än övriga, från fredag-söndag.

Tävlingen startar på fredagen och avslutas på advent (söndagen).